Profil – Milan Rendoš


Milan Rendoš

Milan Rendoš. Kredit: Dávid Hanko

hráč na kontrabas, akordeón, píšťalku, ústnu harmoniku, gajdy a gajdicu. Je umeleckým vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar a autorom hudobnej produkcie tohto súboru. Pracuje ako hudobný redaktor Slovenského rozhlasu Košiciach. Je členom programovej rady Košických folklórnych dni a folklórneho festivalu vo Východnej.