Profil – Natália Nagyová


Natália Nagyová

Natália Nagyová
pochádza z Košíc. Absolvovala ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach. Už počas tohto štúdia sa zúčastňovala na mnohých celoslovenských a medzinárodných súťažiach, prehliadkach a kurzoch (Talents for Europe Dolný Kubín, Husľové dielne s doc. Jindřichom Pazderom, Festival Ivana Ballu Nižná, Festival E. Suchoňa Pezinok a i.)

V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v husľovej triede Jany Lattákovej. Počas štúdia na Konzervatóriu získala na Súťaži konzervatórií SR v r. 2007 1. miesto a v r. 2009 2. miesto.

Zúčastnila sa taktiež barokových kurzov eduMEMA (r. 2009) pod vedením Ulli Engel, Interpretačných kurzov Musica Arvenzis Dolný Kubín (Jozef Kopelman, Misha Furman) a Masterclassov na JAMU v Brne pod vedením Františka Novotného a Bohumila Smejkala. Konzervatórium ukončila sóloým vystúpením so Štátnou filharmóniou Košice.

V súčasnosti študuje v 3. ročníku na AMU v Prahe pod vedením prof. Ivana Štrausa a Leoše Čepického. V roku 2012 zároveň začala študovať hru na barokových husliach v Prahe v Týnské škole.

Aktívne vystupuje v rôznych komorných zoskupeniach a orchestroch (orchester BERG, Symfonický orchester FOK Praha a pod.)